• Nu är det bestämt! Då onsdag den 8 maj utgår på grund av Kristi Himmelfärdshelgen har vi nu beslutat om datum för de två sista Quiz kvällarna. Vi tänker att vi inte vill ändra veckor helt och hållet. Istället flyttar vi fram quizzet den 8 till den 15 och låter den 22 ligga kvar som […]